Dentalart Glanerbrug beschikt een 3D röntgenapparaat.

Een 3D röntgenapparaat is een relatief nieuwe ontwikkeling in de tandheelkunde.

Soms geeft een normale röntgenfoto of een overzichtsfoto (OPT) onvoldoende duidelijkheid hoe en waar de zenuwbanen precies lopen of hoeveel bot er precies aanwezig is. In dat geval kan het verstandig zijn om een 3D röntgenfoto van de kaak te maken.

 

Wat wordt met een 3D röntgenscan onderzocht?

Een 3D röntgenscan geeft een volledig overzicht van de kaak. Er kunnen zeer nauwkeurig 3 dimensionale beelden worden gemaakt van:

de positie van tanden en kiezen in de kaak

de ligging en vorm van de kaakbijholte (sinus maxillaris)

de hoeveelheid beschikbare bot voor het plaatsen van implantaten;

de ligging van de zenuwkanalen

aanwezigheid van ontstekingen

aanwezigheid van onbegrepen pijnklachten (bijvoorbeeld de aanwezigheid van wortelfracturen)

het opsporen van wortelkanalen.

 

Nadat er een 3d röntgen scan gemaakt is kan er precies gemeten en beoordeeld worden hoeveel kaakbot er aanwezig is en of er eventueel eerst een kaakopbouw plaats moet vinden.